Kuantum Enerji

Kuantum Enerji

Fizikle Psikoloji bağdaşır mı?

Kuantum nedir?

Kuantum teorisi mikroskobik dünyanın nasıl işlediğini açıklayan kuram. Yani maddenin yapı taşı olan atomların, moleküllerin ve atom altı parçacıkların dünyası. Kuantum teorisi bilimin en güçlü, en önemli ve en temel matematiksel fikirler bütünü ve dünyanın işleyişini anlamamızda o kadar temel bir yere sahiptir ki günümüzdeki teknolojik gelişmelerin çoğunu onsuz anlayamayız.

İşte geçtiğimiz yüzyılın başında fizikte devrim yaratan ve yepyeni bir düşünce şekli getiren kuantum teorisi, psikolojiyi bu şekilde etkilemiş. Gerek kuantum fiziği, gerekse Gestalt düşüncesi, “bir bütünün parçalarına ayrılmadan değerlendirilmesi gerektiğini ve bütünün çalışmasının ancak bu şekilde anlaşılabileceğini” vurgular. Kuantum fiziğinin işaret ettiği “olasılıklar evreni” bize “hayatta seçimler yapabilen ve özgür iradesi olan varlıklar olduğumuzu” söylüyor olabilir. Algılarımız hayatla irtibatımızı sağlayan yegane kanallar olduğundan, kuantum fiziğiyle ortaya çıkmış “algı yasaları” bize hayatımızı şekillendirmekte yepyeni bir bakış açısı sunabilir. Günümüzde geçerli olan psikoterapi yöntemlerinin çoğu da “bakış açısını değiştirerek seçimler yapma” üzerinde durur zaten.

KUANTUM ENERJİ

Kuantum Enerji, Kuantum Fiziğinin temel yapı taşı olan “Her şey Maddeden Oluşmuştur ve Her maddenin kendine ait bir enerjisi vardır.” İlkesini benimser. Tamamen bilime dayalı bir düşünce yapısıdır. Kuantum enerjiye göre her şeyin kendine özgü bir enerjisi vardır ve her şey bu enerji vasıtasıyla da birbirine bağlıdır.

Bilinçaltının yönetici merkez olduğu insan zihninde, kişinin kendine özgü enerjisini de yine bilinçaltı şekillendirmektedir. Bu ilkeye dayanarak, bilinçaltında ürettiğimiz her düşüncenin bizim enerjimizi etkilemesi ve yaydığımız enerjinin de bu yönde olması yine paralel enerji bağlarından etkilenir ve bize doğru çekilir.

Bu da bize gösterir ki ne düşünüyorsak hayatımıza da o enerjiye bağlı olguları çekiyoruz.Gün içerisinde “Neden benim başıma hep bu geliyor?”,”Bu insanlarda hep beni buluyor.” Şeklinde söylemlerle çokça karşılaşıyoruz.İşte bunun sebebi yani her defasında aynı döngünün bizi bulmasının sebebi düşünce yapımızdaki yanlışlıklardır.Bilinçaltımızdaki yanlış düşünceleri değiştirdiğimiz zaman,enerjimiz değişeceği için hayatımıza çektiğimiz enerjilerde bu yönde olacak.

Kuantum Enerji üst nitelikli bir düşünme biçimidir. Sıradan düşünce biçimleri kendisini tekrar eden, etkisiz ve sınırlı enerjilerdir. Değiştirme ve oluşturma güçleri yoktur. Daha çok vehim, kuruntu, başıboş hayaller biçiminde akar. Oysa Kuantum Düşünce derin düzeyde, atom altı alanda etkili olabilecek tarzda bir yaratıcı düşünme biçimidir.
Özel bir bilinç düzeyine girerek, özel olarak kurgulanmış sözel ve imgesel oluşumları içerir.
Bu düzeyde insan, kendi hayatının efendisi durumuna geçer.


Kuantum Enerji daha da ilerisi ortak zeka alanında işlem yapar. Bütün evreni tekamül ettiren enerjiyle işbirliğine girildiğinde siz bir “kişi” olmanın sınırlı olanaklarını aşar, “bütün” ün gücüne ulaşırsınız.O zaman da gücünüz tabii ki bütünün gücüne eşit olacaktır.

Bu teknik pratik olarak hayatımıza ne gibi yararlar sağlar?

Bizim gelişmemiz için gereken bütün araçlar: uygun iş, eş, yaşam alanı,ev, bedenimizin sağlığı bu yüksek frekanslı enerjiden nasibini alır.

Siz, sınırlayıcı, engelleyici düşünce kalıplarınızı fark edip bunların yerine güçlendirici inançlarınızı koyduğunuzda hayatınız bu yeni inançlarınız doğrultusunda değişmeye başlayacaktır. Sizin için en uygun kişi, en uygun imkan,en uygun zamanda karşınıza çıkacaktır. Yapmanız gereken şey uzanıp onu almaktır.

Doğuştan doğal olarak hakkınız olan mutluluğu, bereketi, bolluğu ve sevinci yaşamanıza imkan tanımış olursunuz.

Kuantum Düşünce Tekniği, sağlıklı ve güçlü bir beden için de uygun bir zemin hazırlar. Bizim düşünce ve kabullenişlerimiz doğrudan bedene etki yapar. Bedenimiz aslında bir enerji okyanusundan başka bir şey değildir. Korku, kaygı, öfke, suçluluk duyguları bütün hücrelerimizin beslendiği enerjide azalmalar yol açar.

Kuantum Düşünce Tekniği; kendimizi tanımaya, başkalarını anlamaya, evrensel sistemin işleyişini fark etmekten doğan bilgeliğe ulaştırarak beden enerjimizi de düzene sokar. Kişiler daha güçlü canlı ve güzel olurlar. Hayat misyonumuzu fark etmek ve ona adım adım ulaşmak yönündeki çabalarımızı destekler. Kendi içsel kodlamanızdaki yapmanız gereken işinizle ilgili ipuçlarını yakaladıkça adımlarınız hızlanır.

Kuantum Düşünce kişiler arası iletişimin en derin boyutunu bize sunar. Ortak insanlık alanında gerçekleşen bu iletişim, derin ve etkili bir uzlaşma sağlar. Beden dili ve sözel iletişimden daha da öte Kuantumsal İletişimle düşüncelerimizin doğrudan muhataba ulaştığı bir yöntem geliştiririz.

Kuantum Düşünce hayatımıza daha çok bolluk ve bereket çekmemizi de sağlar. Kendimizle ilgili derin içsel vizyonumuzu değiştirdikçe daha çok bolluk hayatımıza akmaya başlar. Genel anlamda zenginlik; sahip olduğumuz şeylerle ruhsal varlığımıza kattığımız değerler arasındaki dengeyi anlatır. Çok paraya sahip olmak tek başına zenginlik işareti olmayabilir. Önemli olan bu parayla ne yaptığınızdır. Daha çok kahkaha, daha çok dostluk, daha çok sevgi, daha çok deneyim ve daha çok hayır üretebiliyorsanız o zaman zenginsiniz demektir.

Özetle Kuantum Düşünce Tekniği, yaşamın temel amacı olan sevinç duygusunu hayatımızda hissetmemiz için bize imkanlar sunar.